top of page
  • Writer's pictureInfidea Studio

ค่าเซ็นแบบคิดยังไง?

Updated: Oct 14, 2020การเซ็นรับรองแบบ

- รับเซ็นแบบสถาปัตย์เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง - เซ็นคุมงาน - พื้นที่ใช้สอยอาคารตั้งแต่ 150 ตรม. - จัดหาทีมวิศวกรด้านต่างๆเพื่อเซ็นเอกสาร - เซ็นเพื่อประมูลงาน - เซ็นรับรองเพื่อเลื่อนระดับ - ราคาเริ่มต้นที่ 10 บ/ตรม.


โดยสถาปนิกระดับสามัญ ประสบการณ์ออกแบบมากกว่า 15 ปี

ติดต่อสอบถาม โทร 088-8264663 สอบถามราคาได้จาก Line @archiman_s

ดูผลงานบางส่วนได้ที่ Facebook: ArchiMan


3,264 views0 comments
bottom of page