top of page
ผู้ชายลงนาม

DRAWING SIGNATORY APPROVAL

บริการเซ็นรับรองแบบเพื่อขออนุญาต

  • ตรวจสอบแบบและเซ็นรับรองเพื่อขออนุญาตทั้งหน่วยงานราชการ และ เอกชน

  • จัดหาทีมงานวิศวกรด้านต่างๆในการออกแบบ และ เซ็นรับรองการออกแบบ

  • ตรวจสอบผลงาน ประวัติการทำงาน และ เซ็นอนุมัติเพื่อเลื่อนระดับ

  • โดยสถาปนิกระดับสามัญประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

    ราคาเริ่มต้น 10 บ/ตรม.*

เราเซ็นรับรองแบบให้กับ

We work for (4).JPG

ขั้นตอนการทำงานเซ็นรับรองแบบ
1. แอดไลน์ด้านล่าง
2. ส่งแบบมาพิจารณา
3. ทางเราจะเสนอราคากลับไป

ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 บาท หลังจากนั้น ตรม ละ 10 บาท
(ไม่รวมค่าปริ้น และ ส่งเอกสาร)

ติดต่อสอบถามราคา และ รายละเอียด
คลิ๊ก หรือ กดด้านล่าง

V

LineOA เซ็นแบบ
bottom of page