• Infidea Studio

FEASIBILITY STUDY คืออะไร?

คือ การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนทำการลงทุนโครงการอสังหาฯ หรือ โครงการก่อนลงทุนจริงๆท่านสามารถโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จาก ที่นี่

297 views0 comments